Udruga "Pravna zaštita – iuris protecta" Žepče realizira projekt „Pružanje direktne pomoći i podrške demobilisanim borcima sa invaliditetom“

Udruga za pravno informiranje, savjetovanje i pomoć "Pravna zaštita – iuris protecta" Žepče kreće u realizaciju projeka „Pružanje direktne pomoći i podrške demobilisanim borcima sa invaliditetom“ kojeg financira Federalno ministarstvo rada i socijalne politike.


Riječ je projektu edukativnog karaktera kojim se nastoji pomoći demobilisanim borcima i drugim socijalno ugroženim kategorijama stanovništva u ostvarivanju njihovih stečenih prava koja po raznim osnovama trenutno ne ostvaraju, da li zbog ne znanja ili nekih drugih prepreka.


Osnovni cilj projekta je pomoć i pravno savjetovanje ranije navedene populacije kroz održavanje mjesečnih sastanaka na temu pružanja besplatne pravne pomoći, tijekom kojih će zainteresirani korisnici dobiti smjernice i upute kako da ubuduće samostalno ostvaruju svoja prava.


Period implementacije ovog projekta je šest mjeseci.